CzechPoint
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.
 
Informační systém veřejné správy Czech Point poskytuje:
 • výpis z katastru nemovitostí
 • ověřené výstupy z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového registru řidičů
 • výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
   
 • přijetí podání podle živnostenského zákona
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových

   
Výše správních poplatků
za vydání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy CZECH POINT:
 
VEŘEJNÉ VÝSTUPY
 • Výpis z katastru nemovitostí
  50,- Kč za každou započatou stránku
   
 • Výpis z obchodního rejstříku
  50,- Kč za každou započatou stránku
   
 • Výpis z živnostenského rejstříku
  50,- Kč za každou započatou stránku
   
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  50,- Kč za každou započatou stránku
   
 • Výpis z insolventního rejstříku
  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další započatou stránku
NEVEŘEJNÉ VÝSTUPY
 • Výpis z rejstříku trestů
  50,- Kč za celý výstup
   
 • Výpis z bodového registru řidičů
  50,- Kč za první stránku a 10,- Kč za každou další započatou stránku
   
 • Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další započatou stránku
OSTATNÍ SLUŽBY
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
  50,- Kč za přijetí podání
   
 • Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické a z elektronické do listinné podoby
  30,- Kč za každou započatou stránku ( v ceně je zahrnut i nosič )
DATOVÉ SCHRÁNKY
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
  zdarma
   
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových
  200,- Kč

O projektu: www.czechpoint.cz
CZECH POINT - obecné informace
Jaké doklady při žádosti doložit
 
 Podpořený projekt
Pracoviště CzechPOINT na Obecním úřadě Chlumín bylo zřízeno a vybaveno z prostředků IOP za podpory Evropské Unie
a Centra regionálního rozvoje