Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 12. Formuláře
 
Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Chlumín,
C
hlumín 44, 277 43 Chlumín, tel./fax: 315685051,
e-mail: obec.chlumin@chlumin.cz
 

Seznam používaných formulářů:

 
ostatní formuláře na pověřeném úřadě města Neratovice
 
nebo na portále FORM.CZ
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva