Historie školství v obci
Z historie školství v Chlumíně

Vyučování v Chlumíně započalo koncem 18. století. V roce 1802 zřídili tehdejší majitelé Chlumína, Chotkové, na zámku
školu, do níž místní mládež docházela až do začátku 20. století, kdy byla v obci postavena nová školní budova. Současně zde bylo sídlo farního úřadu. Zámek byl tedy od tohoto roku trvale využíván a obydlen místními duchovními. Původní fara, umístěná v samostatném domku na jižní straně vedle kostela, byla později prodána za 985 zlatých. Dvě třídy obecné školy v zámku byly pro 200 dětí obcí z Chlumína a Netřeby.  

Budova školy z roku 1908Roku 1908 byla zahájena a téhož roku také dokončena výstavba dvoutřídní základní školy s celkovými finančními náklady 48.597 Kč. Budova sloužila též jako Pokračující dvouletá škola pro okolní obce.

V roce 1978 pro nedostatek dětí byla škola uzavřena. Po vnitřních úpravách byl v budově od r. 1983 umístěn Ústav sociální péče pro mládež vyžadující zvláštní péči. V roce 2010 byl ústav přestěhován do nových prostor v Neratovicích.

 


Budova školy po rekonstrukci.