Výřez z Müllerovy mapy Čech z r. 1720. Chlumín (Chlomin) je zakreslen mezi velkými městy.


aktualizováno 13.08.2011 01:14