Pověřené úřady
 
Obec s rozšířenou působností: Neratovice
Obec s pověřeným obecním úřadem: Neratovice
 
Seznam úřadů s působností pro obec Chlumín:
Agentura pro zemědělství a venkov Mělník
Celní úřad Mělník
Celní ředitelství Praha
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český statistický úřad Hl.m. Praha
Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha)
Drážní úřad
Finanční úřad v Neratovicích
Finanční ředitelství v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Mělník
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství v Praze
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský soud v Praze
Krajský úřad - Středočeský kraj
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor dopravy
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad
Městský úřad Neratovice
Městský úřad Neratovice - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Neratovice - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Neratovice - Odbor životního prostředí
Městský úřad Neratovice - Správní odbor
Městský úřad Neratovice - Stavební úřad
Obecní úřad Chlumín
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Oblastní inspektorát ČIŽP Praha
Obvodní báňský úřad v Kladně
Okresní soud v Mělníku
Okresní státní zastupitelství Mělník
OSSZ Mělník
Pozemkový fond ČR - Krajské pracoviště pro Středočeský kraj
Pozemkový fond ČR - Odloučené pracoviště Mladá Boleslav
Pozemkový úřad Mělník
Statutární město Kladno - Odbor správní
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Mělník
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
Úřad městyse Všetaty
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou - SSP
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mělník
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mělník - SSP
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Neratovice
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Neratovice - SSP
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, referát Mělník
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
Podrobné informace naleznete na portále GOV - stránkách provozovaných MV ČR.
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=obec&kod=534820
 Rychlé odkazy
 

Neratovice

Mělník