Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
1. Název Obec Chlumín
2. Důvod a způsob založení včetně podmínek viz čl. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura subjektu doc.   Organizační schéma obce Chlumín
viz čl. Oprávněné úřední osoby
4. Kontaktní spojení viz čl. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat viz čl. Čísla účtů obce Chlumín
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00 236 853
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) Obec Chlumín není plátcem DPH
8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Územní plán

Program rozvoje obce Chlumín na období 2016-2021
8.2 Rozpočet: Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
  Veřejné zakázky: Veřejné zakázky
ADRESA PROFILU ZADAVATELE:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236853
9. Žádosti o informace viz čl. Žádosti o informace

Každá fyzická a právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně (Žádost o informace), faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.
  9.1 Žádost podaná na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím viz čl. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání viz čl. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky viz čl. Opravné prostředky
12. Formuláře viz čl. Formuláře
13. Popisy postupů - Životní situace viz čl. Životní situace
14. Předpisy Předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje a vydané právní předpisy obcí Chumín jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Chlumín v úředních hodinách:
Po a St 09,00 – 12,00 a 14,00 – 17,00 hod.
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy viz čl. Předpisy
  14.2 Vydané právní předpisy viz čl. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Chumín
15. Úhrady za poskytování informací  
  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací viz čl. Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
        za poskytnutí informací
Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad podle § 16a odst. 7 nebylo vydáno.
16. Licenční smlouvy  
  16.1. Vzory licenčních smluv Obec Chlumín nedisponuje vzory licenčních smluv.
  16.2. Výhradní licence Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
- Výroční zpráva za rok 2010
- Výroční zpráva za rok 2011
- Výroční zpráva za rok 2012
- Výroční zpráva za rok 2013
- Výroční zpráva za rok 2014
- Výroční zpráva za rok 2015
- Výroční zpráva za rok 2016
- Výroční zpráva za rok 2017

- Výroční zpráva za rok 2018

Poskytnuté informace 2019:

4.9.2019
Informace Obecního úřadu Chlumín podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o informacích o poskytnutí informace na žádost, č.j. OÚCh-506/2019

 
Poslední úprava: 27.3.2019, Dana Wimmerová