Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádosti či stížnosti lze podat ústně nebo písemně.

Písemné podání:
- osobně přes podatelnu obecního úřadu
  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zaslání poštou na adresu: Obecní úřad Chlumín,
  Chlumín 44, 277 43 Chlumín
- pomocí telekomunikačních zařízení: zaslání faxem na č.: 315 685 051,
   e-podatelna
písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná
elektronickou poštou obec.chlumin@chlumin.cz

Ústní podání:
Podání žádosti ústní formou přes obecní úřad osobně nebo telefonicky na č.: 315 685 051

 
 
 
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva