Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 2. Důvod a způsob založení včetně podmínek
 
Obec Chlumín vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. listopadu 1990.

Dle § 4 zákona o obcích vystupuje obec Chlumín v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964, občanského zákoníků v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Jménem obce vystupuje v souladu s ustanovením § 52, odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění starostka obce, která je podle ustanovení § 58 , odst. 1 zákona o obcích v čele obecního úřadu.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém katastrálním území a v přenesené působnosti výkon státní správy za podmínek, stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).
 
 
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva