Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 4. Kontaktní spojení
 
Kontaktní spojení: Tel.: 315 685 051
E-mail: obec.chlumin@chlumin.cz

ID datové schránky: 8fbbezc

4.1 Kontaktní poštovní určená adresa: Chlumín 44, 277 43 Chlumín
4.2 Adresa úřadovny subjektu: Obecní úřad Chlumín, Chlumín 44, 277 43 Chlumín
4.3 Úřední hodiny povinného subjektu: pondělí a středa 17,00 – 19,00 hod.

od 1.12.2018 změna:
Pondělí:  09,00 - 12,00 hodin, 14,00 - 17,00 hodin
Středa:  09,00 - 12,00 hodin, 14,00 - 17,00 hodin
 
4.4 Telefonní čísla vnitřních útvarů: 315 685 051
4.5 Čísla faxu vnitřních útvarů: 315 685 051
Obecní úřad Chlumín: 315 685 051, 724 858 519
Miroslav Priatka, starosta obce: 608 260 939
Ing. Blanka Kroupová, místostarostka: 604 240 244
4.6 Adresa internetové stránky: http://www.chlumin.cz
4.7 Adresa e-podatelny: e-podatelna
4.8 Další elektronické adresy:   ------
 
 
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva