Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Bod 5. Případné platby lze poukázat
 
 • číslo účtu: 491888349/0800
  Česká spořitelna, a.s.
 • číslo účtu: 5126171/0100
  Komerční banka, a.s.
 • číslo účtu: 94-1715171/0710
  Česká národní banka
  123885267/0300, Československá obchodní banka, a.s. – Era, Poštovní spořitelna
 • číslo účtu: 123885267/0300
  Československá obchodní banka, a.s. – Era, Poštovní spořitelna
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva