Schválený a upravený rozpočet obce a výkazy za uplynulý rok
 
Program rozvoje obce Chlumín na období 2016-2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020
 
  Rozpočet 2019 Schválený rozpočet obce Chlumín pro rok 2019.  (datum zveřejnění 16.1.2019)
Návrh rozpočtu obce Chlumín na rok 2019 (datum zveřejnění 30.11.2018)
Rozpočtové opatření č. 1 (datum zveřejnění 1.4.2019)
Rozpočtové opatření č. 2 (datum zveřejnění 16.5.2019)
Upravený rozpočet 2019 po rozpočtovém opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3 (datum zveřejnění 25.7.2019)
Upravený rozpočet 2019 po rozpočtovém opatření č. 3
  Rozpočet 2018 Schválený rozpočet obce Chlumí pro rok 2018.
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 1
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 2.
Rozpočtové opatření č. 3
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 3.
Rozpočtové opatření č. 4
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 4.
Rozpočtové opatření č. 5
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 7
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 8
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 8

Závěrečný účet obce Chlumín za rok 2018 schválený (datum zveřejnění 25.7.2019)
přílohy:
Příloha č.1 k záv. účtu
Příloha č.2 k záv. účtu

  Rozpočet 2017

 

Schválený rozpočet obce Chlumín pro rok 2017
Návrh rozpočtu obce pro rok 2017
Rozpočtové opatření č. 1  
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6
Upravený rozpočet obce Chlumín po rozpočtovém opatření č. 6

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017
Rozpočtové opatření č. 7
Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 7


Závěrečný účet obce za rok 2017
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Příloha č.1 - Informace Obce Chlumín o vykonaných kontrolách v organizaci
Základní škola a mateřská škola Chlumín, příspěvková organizace

 

  Rozpočet 2016

Schválený rozpočet obce na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6
Návrh rozpočtu obce na rok 2016


Závěrečný účet 2016 schválený.pdf
Příloha č.1 k závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
Příloha č.2 závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
 

  Rozpočet 2015 Schválený rozpočet obce na rok 2015
Úprava rozpočtu 2015 č 1
Návrh rozpočtu Obce Chlumín 2015
Návrh - závěrečný účet 2015.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015.pdf
Informace o veřejnosprávní kontrole.pdf

 
  Rozpočet 2014 Schválený rozpočet obce na rok 2014
Úprava rozpočtu 2014 č 1
Úprava rozpočtu 2014 č 2
Úprava rozpočtu 2014 č 3

Úprava rozpočtu 2014 č 4
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
 
  Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

 
  Rozpočet 2012 Návrh rozpočtu obce Chlumín na rok 2012
Návrh Závěrečného účtu za hospodaření v roce 2012
 
  Rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2011
Úprava rozpočtu 2011 č 1
Závěrečný úče obce Chlumín za hospodaření v roce 2011
 
  Rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2010
Úprava rozpočtu 2010 č 1
Úprava rozpočtu 2010 č 2
Úprava rozpočtu 2010 č 3
 
  Účetní výkazy 2010 Výkaz zisků a ztrát 2010
Rozvaha 2010
Příloha 2010
 
 
Statistika:
 
rok příjem v Kč výdaje v Kč
2014 7.396.821,- 7.396.821,-
2013 8.857.048,- 8.857.048,-
2012 16.861.799,- 19.591.838,-
2011 60.036.169,- 39.473.756,-
2010 45.398.000,- 39.839.000,-
2009 51.930.500,- 51.930.500,-
2008 19 886 400,- 19 886 400,-
2007 6 620 000,- 6 620 000,-
2006 4.736.100,- 4.736.100,-
2005 3 248 900,- 3 248 900,-
2004 4.567.000,- 4.567.000,-
2003 5 507 708,- 4 438 298,-
2002 2 899 254,- 2 204 205,-
 
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva
 
 Obsah položky
Obecní úřad sestavuje návrh rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech v České republice a předkládá jej ke schválení Zastupitelstvu obce Chlumín. Sleduje hospodaření a sestavuje závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok.