Rozpočet Základní školy a mateřské školy Chlumín
 
  Rozpočet 2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu školy na roky 2019-2020.
Schválený rozpočet školy na rok 2018,

Návrh rozpočtu školy na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy na období 2019 - 2020
 

 
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva
 
 Obsah položky
Obecní úřad sestavuje návrh rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech v České republice a předkládá jej ke schválení Zastupitelstvu obce Chlumín. Sleduje hospodaření a sestavuje závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok.