Sbor pro občanské záležitosti Chlumín
 
V obci zabezpečuje "vítání občánků" a navštěvuje starší občany v domovech důchodců a předává blahopřání jubilantům při jejich životních výročích. Podílí se na kulturním životě obce.
 
 
Fotogalerie z činnosti Sboru pro občanské záležitosti Chlumín:
 
thn_CIMG4418.jpg Vítání občánků na OÚ Chlumín 14. 5. 2017
thn00004.jpg Akce: Vítání občánků
Datum konání: 3.4.2016
thn00004.jpg 7.11.2010 Vítání občánků
thn_p5160096.jpg FOTOGALERIE Vítání občánků 16.5.2010
thn00005.jpg VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 10.5.2009 a 25.10.2009
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Chlumín
thn00001.jpg Vítání občánků 16.9.2007
 

Autorka fotografií 
Miloslava Antošová, kronikářky Chlumína,
není-li uvedeno jinak.