Mariánský morový sloup
 
Morový sloup na náměstí byl Chlumínu darován, jako symbol obětem řádícího moru, vévodkyní Annou Marií Toskánskou v roce 1729.

Trojboký morový sloup, vytesaný z kamene pořízeného za 140 zlatých, se sousoším zemských patronů - sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Jana Nepomuckého, sv. Norberta, sv. Eustacha, sv. Maří Magdalény, sv. Marie, sv. Anny Samatřetí, sv. Josefa a sv. Jáchyma, pochází od sochaře Jana Pursche.  
Sloup byl restaurován v roce 1958 a v roce 2000.


Popis: 

V každé ze tří stran podstavce je veliký výklenek se sochami svatého Václava, sv. Ludmily a sv. Jana Nepomuckého. Výše v rozích na volutových konsolách sochy: sv. Norberta, sv. Eustacha a sv. Maří Magdalény. 

Mezi těmito sochami stojí trojboký hranol, na jehož stěnách v reliéfech znázorněno martyrium příslušného světce nebo světice, jehož socha ve výklenku stojí. Na hořejším okraji hranolu sedící sousoší sv. Anny s Pannou Marií a Ježíškem, svatý Jáchym a svatý Josef. 
Odtud pak vyrůstá štíhlý trojboký jehlan uprostřed obtočený obláčky, v nichž se vznáší holubice. Do hrotu jehlanu byl vsazen zářící symbol nejsvatější Trojice. Dnes chybí. 
 
kliknutím zvětšíte
Morový sloup - historický snímek Morový sloup - srpen 2011
 
 Fotogalerie 2011:

foto: RNDr. Aleš Střecha (2011)