Střednědobý výhled rozpočtu obce
 
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2022. (datum zveřejnění 16.1.2019)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na roky 2020 – 2022. (datum zveřejnění 30.11.2018)
 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na roky 2018-2020
 
 
 
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva
 
 Obsah položky
Obecní úřad sestavuje návrh rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech v České republice a předkládá jej ke schválení Zastupitelstvu obce Chlumín. Sleduje hospodaření a sestavuje závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok.