Elektronická úřední deska obce Chlumín, dokumenty zveřejněné do 31.12.2019
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
Svazek měst a obcí VKM - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ,  Střednědobý výhled rozpočtu 18.12.2019  
Ministerstvo zemědělství č.j.: 63920/2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů 12.12.2019  
MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 - zalesňování 3.9.2019  
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Chlumín za hospodaření v roce 2018 25.7.2019  
Závěrečný účet obce Chlumín za rok 2018 schválený
přílohy:
Příloha č.1 k záv. účtu
Příloha č.2 k záv. účtu

 
25.7.2019  
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2018 13.5.2019  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi obcí Chlumín a TJ Sokol Chlumín. 13.5.2019  
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na r. 2020 – 2022. 16.1.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2022. 16.1.2019  
GDPR - Informace o pověřenci pro Obec Chlumín 23.5.2018  
GDPR - Informace o pověřenci pro ZŠ a MŠ Chlumín 23.5.2018  
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
 
  Soupis zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
veřejnoprávní smlouvy
dle zák. č. 250/2000 Sb.