Elektronická úřední deska obce Chlumín
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2018 - oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 2/2018 14.6.2018  
Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018 14.6.2018  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Chlumín. 11.6.2018  
Návrh závěrečného účtu obce Chlumín za hospodaření v roce 2017
Příloha č. I.
Příloha č. II. - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
8.6.2018  
Informace poskytnuté dle zákona č. 106/2000 Sb. 1.6.2018  
GDPR - Informace o pověřenci pro Obec Chlumín 23.5.2018  
GDPR - Informace o pověřenci pro ZŠ a MŠ Chlumín 23.5.2018  
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022. 23.5.2018  
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na silnici č. II/101 v obci Chlumín. 18.5.2018  
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2017 16.5.2018  
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2017 3.5.2018  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.2.2018, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
11.4.2018  
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018 1.3.2018  
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 (poslední rozp.opatření č. 7) 30.1.2018  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu školy na roky 2019-2020. 24.1.2018  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Chlumín pro rok 2018. 19.1.2018  
Schválený rozpočet obce Chlumí pro rok 2018. 19.1.2018  
Oznámení o schválených dokumentech Svazku měst a obcí VKM. 15.12.2017  
Informace o zveřejnění závěrečného účtu obce Chlumín za rok 2016 12.7.2017  
Závěrečný účet 2016 schválený.pdf
Příloha č.1 k závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
Příloha č.2 závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
12.7.2017

 

 
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017  
Oznámení místa zveřejnění dokumentů Svazku měst a obcí VKM 22.3.2017 16.5.2018
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
veřejnoprávní smlouvy
dle zák. č. 250/2000 Sb.