Elektronická úřední deska obce Chlumín
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu "Přístavba Požární zbrojnice č.p. 186 na p.č.82/3 v k.ú. Chlumín"     21.6.2017  
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 28.6.2017 od 19,00 hod. 20.6.2017  
Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek obcde Chlumín.
Záměr 270_2017_příloha 1
Záměr 270_2017_příloha 2
12.6.2017  
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016.
Příloha č.1 k záv. účtu Chlumín_2016.
Příloha č.2 záv. účtu Chlumín_2016.
6.6.2017  
Záměr obce pronajmout část obecního pozemku - ulice za palírnou.pdf
Příloha záměru obce Chlumín pronajmout.pdf
22.5.2017  
Záměr obce prodat jako celek nemovitý majetek - pozemky u rybníka.pdf
Příloha záměru obce Chlumín-pozemky u rybníka.pdf
22.5.2017  
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 22.5.2017  
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017  
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření - rozpočtové opatření č.1.

 

15.05.2017  
Rozpočtové opatření č.1  

 

15.05.2017  
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017",
vydal FÚ pro Středočeský kraj,
3.5.2017  
Oznámení místa zveřejnění dokumentů Svazku měst a obcí VKM 22.3.2017  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 14.3.2017  
Schválený rozpočet obce Chlumín na rok 2017 14.3.2017  
Informace obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost 8.3.2017  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.2.2017, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
23.2.2017  
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
veřejnoprávní smlouvy
dle zák. č. 250/2000 Sb.