Elektronická úřední deska obce Chlumín
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín 29. 4. 2019. 18.4.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
I
nformace o počtu a sídle volebních okrsků.
5.4.2019  
Návrh ZÚ Svazku měst a obcí VKM za rok 2018.
Zpráva o výsl.přezk.hosp. za r.2018_Svazek měst a obcí VKM.
Výkaz k 31.12.2018_Svazek měst a obcí VKM.
Rozvaha k 31.12.2018_Svazek měst a obcí VKM.
 
3.4.2019  
MZE Č.j.: 18918/2019-MZE-16212, Veřejná vyhláška - OOP (kůrovec). 3.4.2019  
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce Chlumín na rok 2019
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018
1.4.2019  
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování
– žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
25.3.2019  
Záměr prodat obecní pozemek p.č. 23 vedený jako zahrada o výměře 2 098 m2 v k. ú. a obci Chlumín (zapsáno na LV 10 001) za cenu 180 Kč/m2.prodej poz.p.č. 23_r 2019
Příloha záměru prodeje pozemku
25.3.2019  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.2.2019, Středočeský kraj, obec Chlumín
22.3.2019  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019 5.3.2019  
Kůrovec ničí naše lesy - VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ 4.3.2019  
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na r. 2020 – 2022. 16.1.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2022. 16.1.2019  
OZNÁMENÍ o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Chlumín pro rok 2019. 16.1.2019  
Schválený rozpočet obce Chlumín pro rok 2019. 16.1.2019  
Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018 16.1.2019  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM 11.1.2019  
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2018 - oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 4/2018 5.9.2018  
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Chlumín za hospodaření v roce 2017 24.7.2018  
Závěrečný účet obce za rok 2017
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Příloha č.1 - Informace Obce Chlumín o vykonaných kontrolách v organizaci
Základní škola a mateřská škola Chlumín, příspěvková organizace

 
24.7.2018  
GDPR - Informace o pověřenci pro Obec Chlumín 23.5.2018  
GDPR - Informace o pověřenci pro ZŠ a MŠ Chlumín 23.5.2018  
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2017 16.5.2018  
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
veřejnoprávní smlouvy
dle zák. č. 250/2000 Sb.