Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce obce Chlumín
za rok 2006
 
Dokument: Zveřejněno
od :
Zveřejněno
do :
Celní úřad Mělník - oznámení o uložení písemnosti

18.12.2006

  2.1.2007
Stanovení záplavového území řeky Labe
v říčním km 110,35 až 209,10

29.11.2006

 29.12.2006
Doručení veřejnou vyhláškou ( FÚ Neratovice )

29.11.2006

14.12.2006
Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Dešťová kanalizace v místních komunikacích"

8.11.2006

23.11.2006
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností (FÚ Železný Brod) 6.11.2006

 21.11.2006

V pondělí 30.10.2006 se koná ustanovující zasedání zastupitelstva obce Chlumín

23.10.2006

  31.10.2006

Výsledky hlasování do zastupitelstva obce Chlumín ve dnech 20.10.-21.10.2006

23.10.2006

 7.11.2006

Celní úřad Mělník - oznámení o uložení písemnosti 20.10.2006

6.11.2006

Celní úřad Mělník - oznámení o uložení písemnosti 20.10.2006

6.11.2006

Upozornění SKUPINY ČEZ ( odstranění stromoví a porostů)

19.10.2006

6.11.2006

Uvědomění o podaném návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Labe

16.10.2006

3.11.2006
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 20. a 21. říjnu 2006

5.10.2006

23.10.2006
Nařízení krajské veterinární správy pro středočeský kraj č. 17/2006 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení varroázy včel 25.9.2006

  10.10.2006

Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností (FÚ Železný Brod) 25.9.2006

 10.10.2006

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení dešťová a splašková kanalizace v místní komunikaci ( od Dlouhých k Vokounům )

20.9.2006

 5.10.2006

Požární poplachové směrnice a důležitá telefonní čísla

13.9.2006

 27.10.2006

Vyhláška č. 1/2006 - Požární řád obce

12.9.2006

 27.9.2006
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 20. a 21. říjnu 2006

5.9.2006

25.9.2006

Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí

28.8.2006

22.10.06

Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení

28.8.2006

12.9.06

Informace o dodatku stálého seznamu voličů

28.8.2006

 12.9.06
Oznámení pro volební období 2006-2010 28.8.2006

  5.10.06

Pozemkový fond ČR

9.8.2006

13.9.06 
NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje č. 4/2006
ze dne 2. srpna 2006,
kterým se zrušuje nařízení Středočeského kraje č. 3/2006
7.8.2006 6.9.2006

Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí

26.7.2006

18.8.2006
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností 25.7.2006 9.8.2006
Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí

21.7.2006

26.7.2006
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

20.7.2006

 7.8.2006
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

17.7.2006

 2.8.2006
Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu

7.7.2006

 28.8.2006
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2006-2010 29.6.2006

20.7.2006

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

30.5.2006

15.6.2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2005

29.5.2006

15.6.2006

Oznámení o době a místu konání voleb do PSP ČR

18.5.2006

6.6.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.4 - zrušení stavu nebezpečí 19.4.2006

10.5.2006

Volby 2006 18.4.2006 6.6.2006
Dobývací prostror Hostín - závěr zjišťovacího řízení 13.4.2006 28.4.2006
Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.3 - stav nouze - prodloužení

10.4.2006

28.4.2006

Veřejná vyhláška - Celní úřad Mělník

6.4.2006

28.4.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.2
Stav nouze

3.4.2006

28.4.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.1

2.4.2006

28.4.2006

Výsledek hospodaření svazku měst a obcí VKM za rok 2005

14.3.2006

3.4.2006
Rozpočet svazku měst a obcí VKM na rok 2006

14.3.2006

3.4.2006
Omezení provozu ŽO MěÚ Neratovice 6.3.2006 6.4.2006
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností 6.3.2006

13.3.2006

Návrh rozpočtu obce Chlumín na rok 2006

1.3.2006

21.3.2006
Mimořádná veterinární opatření 22.2.2006 29.5.2006
Ministerstvo životního prostředí - Rozšíření dobývacího prostoru Hostín a pokračování hornické činnosti na výhradních ložiscích štěrkopísků Hostín a Hostín 2 23.1.2006 6.3.2006
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Plzeň-město 13.1.2006 6.3.2006
Dražební vyhláška Okresního soudu v Mělníku 4.1.2006 6.3.2006
 
 
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
úřední deska