Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce obce Chlumín
za rok 2007
 
Dokument: Zveřejněno
od :
Zveřejněno
do :
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností - J. Rudolf 14.11. 2007 26.11. 2007
Nařízení krajské veterinární správy pro SK č. 14/2007 - kat. horečka ovcí 8.11. 2007 26.11. 2007
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení ( Přeložka venkovního vedení veřejného osvětlení do kabelového vedení Chlumín ) 1.11. 2007 19.11.2007
Nařízení krajské veterinární správy pro SK č. 11/2007 19.10. 2007 5.11. 2007
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení 11.10.2007 26.10.2007
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení - "Stavební úpravy místní komunikace ..." 13.9.2007 27.9.2007
Záměr pronajmout obecní pozemek za účelem zřízení zahrádek 12.9.2007 1.10.2007
Oznámení o uložení písemnosti - P. Trnobranský 06.08. 2007 21.08. 2007
Oznámení o uložení písemnosti - M. Pinc 30.7.2007 10.08. 2007
Přihláška - Česká pojišťovna, a.s.s - Správce obce 30.7.2007 10.8.2007
OZNÁMENÍ OBCE PODLE § 39 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. O OBCÍCH o záměru pronajmout majetek obce
Zastupitelstvo Obce Dřínov schválilo dne 26.6.2007 záměr pronájmu těchto nebytových prostor v majetku obce:
Nebytové prostory v budově č.p. 8 – hostinec (st.p. 42 v k.ú. Dřínov)
25.7.2007 09.08. 2007
OZNÁMENÍ OBCE PODLE § 39 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. O OBCÍCH o záměru pronajmout majetek obce
Zastupitelstvo Obce Dřínov schválilo dne 26.6.2007 záměr pronájmu těchto nebytových prostor v majetku obce:
Nebytové prostory v budově č.p. 100 – prodejna smíšeného zboží  (st.p. 179 v k.ú. Dřínov)
[  .doc 32 kB]
25.7.2007 09.08. 2007
Veřejná vyhláška o doručení - FÚ Železný Brod
- p. Balounová
3.7.2007 18.7.2007
Oznámení o uložení písemnosti - M. Pinc
[  .doc 543 kB]
18.6.2007 03.07. 2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoj e v souladu se stavebním zákonem č.183/2006. Sb. §47 oznamuj e, že
od 30.5.2007 do 29.6.2007 je veřejně projednáván návrh zadání úpravy územního plánu obce Kly spojené se změnou Č.l
30.05. 2007
 
29.06. 2007
 
Oznámení o uložení písemnosti - M. Balounová 07.05.24 07.06.01
1. Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ( 2 nebytové místnosti v budově Chlumín čp. 94 a 3 nebytové místnosti v budově Chlumín čp. 44 )
2. Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek - obecní pozemek p.č. 108/2
07.05.07 18.7.2007
Oznámení o prodloužení lhůty
Obec Chlumín - Obecní úřad, Chlumín čp. 44, PSČ 277 43 prodlužuje lhůtu pro zaslání přihlášky k výběrovému řízení na obsazení místa:
úředníka územně samosprávného celku
v oblasti rozpočtu, zajišt'ování agendy na úseku evidence obyvatel do 21.05. 2007
07.05.07 22.05. 2007
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úředníka 20.04. 2007 07.05. 2007
Varování občanů před falešnými zaměstnanci vodáren - upozornění firmy Veolia 27.3.2007 18.04. 2007
Hospodaření svazku obcí VKM za rok 2006 12.3.2007 27.03. 2007
FÚ v Neratovicích informuje veřejnost 28.02. 2007 28.03. 2007
OÚ Neratovice - platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod (nakládání s vodami) 28.02. 2007 18.04. 2007
Návrh rozpočtu obce Chlumín na rok 2007 22.02.2007 12.03.2007
Oznámení o záměru obce "pronajmout část obecní budovy 29.01. 2007 13.02. 2007
Usnesení ( Exekutorská úřad Litoměřice ) 25.1.2007 14.2.2007
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí 25.1.2007 14.2.2007
Finanční úřad Neratovice informuje veřejnost 10.1.2007  05.02. 2007
Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 05.01.2007 18.04. 2007
Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006
o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu
22.12.2006 05.02. 2007
Celní úřad Praha 5 - oznámení o uložení písemnosti

27.12.2006

 11.1. 2007
Ministerstvo životního prostředí - posuzování vlivů na životní prostředí ... rozšíření dobývacího prostoru Hostín

13.12.2006

28.12.2006
 
 
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
úřední deska