Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce obce Chlumín
za rok 2009
 
Dokument: Zveřejněno
od :
Zveřejněno
do :
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek - 1 nebytovou místnost obecní budovy Chlumín čp. 44 v 1. patře o rozměrech 16 m2.
Vydal: Obec Chlumín
14.12.2009 30.12.2009
Obecně závazná vyhláška obce Chlumín č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec Chlumín
9.12.2009 28.12.2009
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správu PF ČR
Vydal: Pozemkový fond ČR
4.12.2009 12.1.2010
V pondělí dne 7.12. 2009 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Chlumín. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obec Chlumín
2.12.2009 8.12.2009
Veřejná vyhláška o doručení - Marie Balounová
Vydal: Finanční úřad v Železném Brodě
13.11.2009 30.11.2009
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku služby malého rozsahu s názvem „Kanalizace a vodovod v obci Chlumín – provozování vodohospodářského zařízení“ evidovanou u zadavatele pod č.j. 54/09 ze dne 01.listopadu 2009
Vydal: Obec Chlumín
10.11.2009 21.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Petr Trnobranský
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Jan Bláha
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Loňa Kaša
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Klégr
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Lazár
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Miloslav Pinc
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Radek Striška
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Imrich Berki
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Adéla Hájková
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Adéla Hájková jako matka nezletilých dětí
Vydal: Obec Chlumín
3.11.2009 19.11.2009
Oznámení o výběrovém řízení SME/019/2009 - prodávaný majetek, pozemky, v k.ú. Chlumín
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
19.10.2009 4.11.2009
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMÍN OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY
Vydal: Obec Chlumín
9.10.2009 26.10.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - hasičská zbrojnice Chlumín
Vydal: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E, stavební odbor
2.10.2009 19.10.2009
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
23.9.2009 30.11.2009
V úterý dne 29.9. 2009 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Chlumín. Jednání bude zahájeno v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obec Chlumín
18.9.2009 30.9.2009
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obec Chlumín
8.9. 2009 10.9.2009
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Hasičská zbrojnice
Vydal: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E, stavební odbor
26.8.2009 10.9.2009
Oznámení o zahájení prací - Kanalizace obce Chlumín s napojením na ČOV obce Obříství
Vydal: Obec Chlumín
7.8.2009 1.12.2010
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek - pozemky
Vydal: Obec Chlumín
22.7.2009 7.8. 2009
Oznámení o zamýšleném převodu zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví státu
Vydal: Pozemkový fond ČR
21.7.2009 21.10.2009
Ve středu dne 29.7.2009 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Chlumín. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obec Chlumín
20.7.2009 30.7.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Lenka Posejpalová
Vydal: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E, stavební odbor
17.7.2009 3.8.2009
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - Lenka Říhová
Vydal: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E, stavební odbor
12.6.2009 29.6.2009
Ve středu dne 17.6.2009 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Chlumín. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obec Chlumín
3.6. 2009 18.6.2009
Oznámení o projednání návrhu změny č. 8 územního plánu Neratovice
Vydal: MěÚ Neratovice
2.6. 2009 3.7. 2009
Oznámení o datu a místu konání voleb do EP
Vydal: Obec Chlumín
21.5.2009 8.6. 2009
Oznámení o upuštění od dražby
Vydal: EURODRAŽBY.CZ, a.s.
13.5.2009 29.5.2009
Návrh závěrečného účtu obce Chlumín za rok 2008
Vydal: Obec Chlumín
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce CHLUMÍN, IČ: 00236853 za rok 2008
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
19.5.2009 4.6. 2009
Nařízení KVSS č 3-2009 (KHO)ohledně ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí ve Středočeském kraji.
Vydal: Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
4.5.2009 20.5.2009
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti daňovému subjektu Marie Balounová
Vydal: Finanční úřad v Železném Brodě
20.4.2009 6.5.2009
Oznámení ZO ze dne 6.4.2009- prodej stavebních pozemků
Vydal: Obec Chlumín
20.4.2009 6.5. 2009
Nařízení_KVSS č 2-2009 - MVP  - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu.
Vydal: Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
20.4 2009 6.5.2009
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
Vydal: Obec Chlumín
20.4.2009 6.5.2009
Evidence pálení prostřednictvím internetu
Vydal: HZS Středočeského kraje
16.4.2009 4.5.2009
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2009 pro nemovitosti v obci Chlumín
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
7.4.2009 7.5.2009
Oznámení o zahájení komplexní pozemkové úpravy obce Zálezlice
Vydal: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mělník
3.4.2009 20.4. 2009

V pondělí 6.4. 2009 se koná veřejné zasedání zastupitelstva naší obce. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obecní úřad Chlumín
28.3.2009 6.4.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazku měst a obcí za rok 2008
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
25.3.2009 10.4. 2009
Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí za rok 2008
Vydal: DSO Svazek měst a obcí
25.3.2009 10.4. 2009
Dražební vyhláška - konání dražby 19. května 2009 - budova čp.96, parcela pč.116, vlastník předmětu Lubomír Bursík
Vydal: EURODRAŽBY.CZ, a.s.
16.3.2009 13.5.2009
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA VZ 60029012 - KANALIZACE OBCE CHLUMÍN
Vydal: Obec Chlumín
16.3.2009 23.4. 2009
Nařízení státní veterinární správy - povinné očkování skotu, ovcí a koz proti katarální horečce, platnost nařízení od 13.3.2009
Vydal: Státní veterinární správa
9.3.2009 31.3. 2009
Záměr poskytnout jako výpůjčku příspěvkové organizaci obce Chlumín ZŠ a MŠ Chlumín - stavbu občanské vybavenosti čp. 8
Vydal: Obecní úřad Chlumín
19.2.2009 9.3. 2009
Záměr PRODAT pozemky v katastrálním území Chlumín - dle přílohy
Vydal: Obec Chlumín
19.2.2009 16.3. 2009
Nová právní úprava podnikání v zemědělství
Vydal: MěÚ Neratovice, živnostenský odbor
12.2.2009 2.3.2009
Svazek měst a obcí VKM - rozpočet na rok 2009
Vydal: Svazek měst a obcí VKM
12.2.2009 2.3.2009
Ve středu dne 18.2. 2009 se koná veřejné zasedání zastupitelstva. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obec Chlumín
10.2.2009 18.2.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - na stavbu: stavební úpravy a přístavba objektu občanské vybavenosti – šatny sportovců s klubovnou a zázemím na kulturní dům Chlumín
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor výstavby
6.2.2009 23.2.2009
Oznámení o záměru obce prodat majetek - rozvodnou síť plynu společnosti VČP Net, s.r.o., Pražská 485, 500 04 Hradec Králové.
Vydal: Obecní úřad Chlumín
6.2.2009 23.2.2009
Návrh rozpočtu obce Chlumín na rok 2009
Vydal: Obecní úřad Chlumín
2.2.2009 18.2.2009
Ve středu dne 28.1. 2009 se koná veřejné zasedání zastupitelstva naší obce. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Navržený program připravovaného zasedání zastupitelstva obce:
15.1.2009 29.1.2009
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek
Vydal: Obec Chlumín
05.01.2009 21.1.2009
 
 
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
úřední deska