Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce obce Chlumín
za rok 2010
 
Dokument: Zveřejněno
od :
Zveřejněno
do :
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010  obce Chlumín o místních poplatcích
Vydal: Obec Chlumín
16.12.2010 4.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Chlumín o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečené, čistotě v obci
Vydal: Obec Chlumín
16.12.2010 4.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 obce Chlumín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec Chlumín
16.12.2010 4.1.2011
Nařízení č. 1/2010 obce Chlumín o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků
Vydal: Obec Chlumín
16.12.2010 4.1.2011
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHLUMÍN,
které se koná 15.12.2010 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chlumín.

Vydal: Obecní úřad Chlumín
7.12.2010 16.12.2010
Správce konkurzní podstaty (SKP) JUDr. Jiří Carda nabízí k prodeji: Rodinný dům bez nebytových prostor č.p. 103
Stavební parcela č.st.p. 115, Vše zapsáno v k.ú. Chlumín, okr. Mělník
Vydal: Správce konkurzní podstaty (SKP) JUDr. Jiří Carda
3.12.2010 20.12.2010
Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Chlumín, které se koná
dne 10.11.2010
Vydal: Obecní úřad Chlumín
Vyvěšeno: 2.11.2010
2.11.2010 11.11.2010
Výsledky voleb 15.-16.10.2010 do zastupitelstva obce
Vydal: Obecní úřad Chlumín
18.10.2010 16.11.2010

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
7.10.2010 16.11.2010

Oznámení návrhu zadání Změny č. 3 ÚP obce Úžice
Vydal: Obecní úřad Úžice
29.9.2010 16.11.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Chlumín
30.9.2010 25.10.2010
Veřejnou vyhláškou zahájil Pozemkový úřad Mělník komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Zálezlice, dne 15.10.2010 ve 12.00 h. se bude konat zjišťování průběhu hranic
Vydal: Pozemkový úřad
24.9.2010 19.10.2010
Plánované vypnutí el.proudu 5.10. 2010 trafostanice ME-0092 U HŘBITOVA: 07,30 -10,00
Plánované vypnutí el.proudu 5.10. 2010 trafostanice ME-0029 OBEC: 10,00 - 12,30
Plánované vypnutí el.proudu 5.10. 2010 trafostanice ME-0055 ŠKOLA: 12,30 - 15,00
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
20.9.2010  5.10. 2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Chlumín
30.8.2010 20.9.2010
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu obce Újezdec
Vydal: Obecní úřad Újezdec
30.8.2010 20.9.2010
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Komunistická strana Čech a Moravy pro volby do ZO 2010
Vy
dal: MěÚ Neratovice
 25.8.2010 20.9.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Miloslav Pinc
Celní úřad Praha D1
23.8.2010 8.9.2010
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Chlumín ve středu 25.8.2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chlumín
Vydal: Obec Chlumín
13.8.2010 26.8.2010
Dražební vyhláška - Jiří Kopáč, Petr Michňo, Renata Michňová
Vydal: Exekutorský úřad Praha - východ
10.8.2010 7.9.2010
Nařízení KVSS č.2/2010 o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních.
Vydal: Krajská veterinární stanice Sč kraje
29.7.2010 23.8.2010
Písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace "Hasičská zbrojnice Chlumín"
Vydal: Obec Chlumín
23.7.2010 13.8.2010
Informace o volbách do zastupitelstev měst a obcí 2010
Počet členů zastupitelstva obce Chlumín, potřebný počet podpisů voličů na peticích
Vydal: Obec Chlumín
20.7.2010 13.8.2010
Volby do zastupitelstev měst a obcí 2010
Vydal: Město Neratovice
8.7.2010 16.8.2010
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Chlumín pro volební období 2010-2014
Vydal: Obec Chlumín
28.5.2010 21.6.2010
V pondělí dne 26.5.2010 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Chlumín. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obecní úřad Chlumin
18.5.2010 27.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR
Vydal: Obecní úřad Chlumín
12.5.2010 31.5.2010
Závěrečný účet obce Chlumín za hospodaření v roce 2009
Vydal: Obecní úřad Chlumín
6.5.2010 25.5.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Chlumín
12.4.2010 6.5.2010
Vyměření daně z nemovitosti
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
7.4.2010 7.5.2010
Nařízení Státní veterinární správy MVO vakcinace katarální horečky
Vydal: Státní veterinární správa
26.3.2010 23.4.2010
V pondělí dne 29.3.2010 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Chlumín. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obecní úřad Chlumin
17.3.2010 30.3.2010
Návrh rozpočtu pro rok 2010
Vydal: Obec Chlumín
9.3.2010 25.3.2010
Dražební vyhláška - proti povinnému: Jiří Kopáč, Petr Michňo, Renata Michňová
Vydal: Exekutorský úřad Praha - východ
3.3.2010 19.3.2010
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM ( Zpráva z přezkoumání hospodaření  a závěrečný účet )
Vydal: Svazek měst a obcí VKM
2.3.2010 18.03.2010
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2010
Vydal: Svazek měst a obcí VKM
2.3.2010 18.03.2010
Oznámení o záměru obce pronajmout 1 nebytovou místnost v čp. 94
Vydal: obec Chlumín
17.2.2010 4.3.2010
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek - pozemek ppč. 1/21
Vydal: obec Chlumín
12.2.2010 1.3.2010
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Vydal: Pozemkový fond ČR
3.2.2010 3.3.2010
Ve středu dne 10.2. 2010 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Chlumín. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obec Chlumín
2.2.2010 11.2.2010
Nařízení Města Neratovice č. 3 ze dne 16. prosince 2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor ŽP
12.1.2010 28.1.2010
Dražební jednání movitých věcí 1.2.2010 proti povinnému Jiří Kopáč, Petr Michňo, Renata Michňová
Vydal: Exekutorský úřad Praha-východ
11.1.2010 27.1.2010
Ve středu dne 13.1. 2010 koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Chlumín. Jednání bude zahájeno v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vydal: Obec Chlumín
5.1.2010 14.1.2010
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správu PF ČR
Vydal: Pozemkový fond ČR
4.12.2009 12.1.2010
 
 
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
úřední deska