Soupis dokumentů zveřejněných na úřední desce obce Chlumín
za rok 2011
 
Dokument: Vyvěšeno

Sejmuto

Veřejná vyhláška - vystavení k nahlédnutí zpracovaný návrh KPÚ Zálezlice s částmi k.ú. Chlumín a k.ú. Újezdec.
Vydal: Pozemkový úřad Mělník
19.12.2011 19.1.2012
Obec Chlumín na základě usnesení zastupitelstva obce nabízí k pronájmu nebytové prostory - 1 místnost ( 17,5 m2 ) v Chlumíně čp. 94 za účelem provozování kadeřnictví. Bližší informace na telefonu OÚ Chlumín 315 685 051.
Vydal: Obec Chlumín
13.12.2011 8.2.2012
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 21.12.2011 od 19,00 hodin.
Vydal: Obec Chlumín
13.12.2011 21.12.2011
Žádost o provedení změny stavby přeložka do kNN - veřejné osvětlení, ul. K Ústavu Chlumín
Vydal: MěÚ neratovice, stavební odbor
1.12.2011 19.12.2011
Stavební povolení na změnu stavby Rekonstrukce ulice U Ústavu Chlumín
Vydal: MěÚ neratovice, stavební odbor
21.11.2011 7.12.2011
Výběrové řízení města Odolena Voda na obsazení pracovního místa právník
Vydal: Město Odolená Voda
16.11.2011 01.12.2011
Výběrové řízení města Odolena Voda na obsazení pracovního místa referent OGO
Vydal: Město Odolená Voda
16.11.2011 01.12.2011
Výběrové řízení města Odolena Voda na obsazení pracovního místa informatik
Vydal: Město Odolená Voda
16.11.2011 01.12.2011
Oznámení - přeložka do KNN, ul. K Ústavu, Obec Chlumín
Vydal: MěÚ neratovice, stavební odbor
16.11.2011 2.12.2011
Výzva k podání nabídky - Obec Úžice nabízí k prodeji použitý drtič dřeva a větví štěpkovač MTD 465
Vydal: Obec Úžice
13.10.2011 11.11.2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Rekonstrukce ulice U Ústavu Chlumín", stavebník Obec Chlumín
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
11.10.2011 27.10.2011
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
7.10.2011 16.11.2011
Záměr - pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Chlumín
Zastupitelstvo doporučuje občanům a podnikatelům obce využít této příležitosti a podat své případné žádosti o pořízení změny ÚP obce do 20.10.2011 na Obecním úřadě Chlumín.
Vydal: Obec Chlumín
4.10.2011 1.11.2011
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek - pozemky
Vydal: Obec Chlumín
29.9.2011 1.11.2011
Protokol o výsledcích voleb členů školské rady
Vydal: Volební komise ŠR
21.9.2011 6.10.2011
Vyhlášení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Hostín u Vojkovic, Hostín 76, 277 44 p. Vojkovice, okres Mělník.
Termín podání přihlášek: nejpozději do 3.10.2011 do 12.hodin včetně
Vydal: Obec Hostín u Vojkovic
2.9.2011 3.10.2011
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín  12.9.2011
Vydal: Obec Chlumín
2.9.2011 12.9.2011
Upřesnění údajů dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Chlumín - rekonstrukce ulice "U Ústavu"
Vydal: Obec Chlumín
11.8.2011 19.8.2011
Upřesnění údajů dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Chlumín - rekonstrukce ulice "U Ústavu"
Vydal: Obec Chlumín
11.8.2011 19.8.2011
Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Chlumín - rekonstrukce ulice "U Ústavu"
Lhůta pro podání nabídek:18.8.2011 do 12,00 hodin.
Vydal: Obec Chlumín
4.8.2011 19.8.2011
Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Chlumín - rekonstrukce ulice "U Ústavu"
Lhůta pro podání nabídek:18.8.2011 do 12,00 hodin.
Vydal: Obec Chlumín
4.8.2011 19.8.2011
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Pokračování těžby štěrkopísku, IV.etapa, Zálezlice - Chlumín
Vydal: Krajský úřad Sč. kraje
29.07.2011 29.09.2011
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek - 17,5 m2 ( 1 místnost ) obecní budovy Chlumín čp. 94 za účelem provozování kadeřnictví
Vydal: Obec Chlumín
25.07.2011 11.8.2011
 Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek - 17,48 m2 ( 1 místnost ) obecní budovy Chlumín čp. 94 (bývalý mandl) jako kancelářské prostory
Vydal: Obec Chlumín
25.07.2011 11.8.2011
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek - část obecního pozemku p.č. 108/2 v obci Chlumín o výměře 36 m2
Vydal: Obec Chlumín
25.7.2011 11.8.2011
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín, které se koná 18.7.2011 od 19,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Chlumín.
Vydal: Obec Chlumín
8.7.2011 18.7.2011
Rozhodnutí o vyhlášení voleb členů školské rady na volební období 1.11.2011 - 31.10.2014
Vydal: Obec Chlumín
21.6.2011 21.9.2011
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr
Vydal: PF ČR
13.6.2011 13.7.2011
Posuzování vlivů na životní  prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Pokračování těžky štěrkopísku, IV. etapa, Zálezlice - Chlumín"
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
10.6.2011 12.7.2011
Nabídka pozemků určených k převodu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Vydal: PF ČR
27.5.2011 27.6.2011
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 6.6.2011
Vydal: Obec Chlumín
27.5.2011 6.6.2011
Návrh rozpočtu obce Chlumín na rok 2011
Vydal: Obec Chlumín
19.5.2011 6.6.2011
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek
Vydal: Obec Chlumín
5.5.2011 30.5.2011
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek - pozemek p.č. 663/6 o výměře 11m2.
Vydal: Obec Chlumín
4.5.2011 30.5.2011
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín, které se koná 20.4.2011 od 19,00 hod. zasedací místnost obecního úřadu, Chlumín čp. 44
Vydal: Obec Chlumín
11.4.2011 21.4.2011
Návrh Závěrečného účtu obce Chlumín za hospodaření v roce 2010
Vydal: Obec Chlumín
8.4.2011 3.5.2011
Oznámení záměru obce prodat nemovitý majetek - pozemek p.č. 662/9 vedený jako ostatní plocha o výměře 766 m2.
Vydal: Obec Chlumín
1.4.2011 19.4.2011
Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce na stavební práce dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění týkající se akce "Škola Chlumín - stavební úpravy".
http://www.chlumin.cz/verejne_zakazky.htm
Vydal: Obec Chlumín
22.3.2011 19.4.2011
Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o  návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Středočeský kraj
14.3.2011 3.5.2011
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kontakty na dislokované pracoviště ČSÚ Mělník, Kontakty na sběrná místa
Vydal: ČSÚ, dislokované pracoviště SLDB Mělník
14.3.2011 3.5.2011
Vymezení sčítacích obvodů
Vydal: ČSÚ
9.3.2011 3.5.2011
Dražební vyhláška proti povinnému Gabriela Lišková, Jan Liška - Dražební jednání se koná dne 20.04.2011 v 16:30 hodin
Vydal: Exekutorský úřad Sokolov
8.3.2011 1.4.2011
Vymezení sčítacích obvodů
Vydal: ČSÚ
7.3.2011 9.3.2011
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 30.listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ĆR 3.3.2011 3.5.2011
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2011
Vydal: Svazek měst a obcí VKM
3.3.2011 21.3.2011
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2010
Vydal: Svazek měst a obcí VKM
3.3.2011 21.3.2011
Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010
Vydal: Obecní úřad Chlumín
1.3.2011 17.3.2011
Informace obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost společnosti Business Media CZ, s.r.o.
Vydal: Obecní úřad Chlumín
23.2.2011 14.3.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Zálezlice - přeložka vedení VN pro Vltavské štěrkopísky, s.r.o. Zálezlice
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
21.2.2011 9.3.2011 
Informace OÚ Chlumín o poskytnutí informace na žádost
Vydal: Obecní úřad Chlumín
19.1.2011 4.2.2011
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Zálezlice - přeložka vedení VN pro Vltavské štěrkopísky, s.r.o. Zálezlice
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.1.2011 24.1.2011
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHLUMÍN,
které se koná 12.1.2011 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chlumín.

Vydal: Obecní úřad Chlumín
5.1.2011 12.1.2011
 
 
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
úřední deska