Soupis dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce Chlumín za rok 2013
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
Závěr zjišťovacího řízení - Pokračování těžby štěrkopísku v pískovně Zálezlice, V. etapa
Přílohy - 15 listů, soubor PDF
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, č.j. 154325/2013/KUSK
30.12.2013 27.1.2014
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 18.12.2013
Vydal: Obecní úřad Chlumín
9.12.2013 18.12.2013
Posuzování vlivů na životní prostředí - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Generel cyklistických tras  a cyklostezek na území Středočeského kraje
Vydal: Mínisterstvo životního prostředí
20.11.2013 30.12.2013
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 27.11.2013
Vydal: Obecní úřad Chlumín
19.11.2013 27.11.2013
Rozhodnutí o přezkoumání Opatření obecné povahy č. 1/2013
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
15.11.2013 2.12.2013
Posuzování vlivů na životní prostředí - oznámení záměru "Pokračování těžby štěrkopísku v Pískovně Zálezlice, V. etapa v k.ú. Zálezlice a Chlumín
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
13.11.2013 2.12.2013
 Informace obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost
Vydal: Obecní úřad Chlumín
11.11.2013 2.12.2013
Oznámení o uložení písemnosti pro: Petr Trnobranský, nar. 1966
Vydal: Obecní úřad Chlumín
30.10.2013 12.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Oznámení o době a místě konání voleb
10.10.2013 29.10.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
24.9.2013 29.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
17.9.2013 29.10.2013
Informace Obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost
Vydal: Obecní úřad Chlumín
13.9.2013 2.10.2013
Veřejná vyhláška  - Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
Vydal: Obec Chlumín
12.9.2013 30.9.2013
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 11.9.2013
Vydal: Obec Chlumín
2.9.2013 12.9.2013
Návrh opatření obecní povahy č. 1/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře.
Vydal: Obec Chlumín
24.7.2013 7.9.2013
Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře
Vydal: Obec Chlumín
24.7.2013 9.8.2013
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 17.7.2013
Vydal: Obec Chlumín
9.7.2013 17.7.2013
Úřad pro civilní letectví, Opatření obecné povahy – Veřejná vyhláška, ochranná pásma letiště Vodochody
Přílohy
21.6.2013 8.7.2013
Oznámení záměru obce prodat pozemek p.č.1458
Příloha: mapka pozemku
Vydal: Obec Chlumín
17.6.2013 13.7.2013
Oznámení o zahájení zeměměřičských činností
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
11.6.2013 13.8.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření varroázy včel
Vydal: Státní veterinární správa
5.6.2013 13.8.2013
UPOZORNĚNÍ-VEOLIA VODA
Okamžité pití vody z domovní studny zasažené povodní ohrožuje zdraví!
Středočeské vodárny nabízejí všem těm, kterým slouží voda ze studny jako jediný zdroj pitné vody 50% slevu za rozbor vody.
5.6.2013 21.6.2013
Řizení o komplexni pozemkové úpravě v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor - oznámení o vstupu a vjíždění na pozemky, č.j. SPU 214635/2013
Vydal: Státní pozemkový úřad
27.5.2013 12.6.2013
Řizení o komplexni pozemkové úpravě v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor - pověření ke vstupu a vjíždění na pozemky, č.j. SPU 214547/2013
Vydal: Státní pozemkový úřad
27.5.2013 12.6.2013
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 3.6.2013
Vydal: Obecní úřad Chlumín
23.5.2013 3.6.2013
Ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1786235/13/2100-14400-200796, kterým se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2013 31.5.2013
Návrh Závěrečného účtu obce Chlumín za hospodaření v roce 2012
Vydal: Obec Chlumín
18.4.2013 21.5.2013
Veřejná vyhláška - Zpracování návrhu změny č. 1 ÚPO Chlumín
Vydal: MĚÚ Neratovice
10.4.2013 21.5.2013
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín 3.4.2013
Vydal: Obec Chlumín
26.3.2013 03.04.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Vydal: Obec Chlumín
15.3.2013 03.04.2013
Závěrečný účet VKM 2012
příloha: VKM audit 2012.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
7.3.2013 08.04.2013
VKM návrh rozpočtu 2013
Vydal: VKM
7.3.2013 08.04.2013
Závěrka svazu VKM 2012
přílohy: Rozvaha VKM 2012, Fin2 VKM 2012 a Výkaz zisku a ztráty VKM 2012
Vydal: VKM
7.3.2013 08.04.2013
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.
Vydal: Obec Chlumín
13.2.2013 7.3.2013
Informace obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost společnosti Business Media CZ, s.r.o.
Vydal: Obecní úřad Chlumín
13.2.2013 7.3.2013
Informace pro veřejnost ohledně daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob 21.1.2013 7.3.2013
Opis výsledku hlasování v 1. kole voleb prezidenta ČR ve volebním okrsku Chlumín 28.1.2013 13.2.2013
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Chlumín
dne 30.1.2013 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chlumín
 22.1.2013 13.2.2013
Upozornění k dani z nemovitostí pro rok 2013 14.1.2013 7.3.2013
Opis výsledku hlasování v 1. kole voleb prezidenta ČR ve volebním okrsku Chlumín 14.1.2013  28.1.2013
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta 14.1.2013 28.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Chlumín
20.12.2012 28.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Chlumín
27.11.2012 28.1.2013
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.