Soupis dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce Chlumín za rok 2014
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
Tříkrálová sbírka Farní charity Neratovice 2015 proběhne v termínu od 4.1. do 11.1.2015 19.12.2014 13.1.2015
Státní pozemkový úřad - Oznámení k vyložení soupisů nároků vlastníků potzemků a lhůta pro uplatnění námitek v KoPÚ Obříství 11.12.2014 9.1.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Chlumín 22.12.2014 11.12.2014 23.12.2014
Zastupitelstvo obce Chlumín, volební období 2014- 2018, obsazení výborů 7.11.2014 2.12.2014
Záměr obce prodat pozemek p.č.23 KN v k.ú. Chlumín vedený jako zahrada.
Vydal: Obec Chlumín
31.10.2014 2.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Chlumín dne 5.11.2014 27.10.2014 6.11.2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Chlumín 11.10.2014 2.12.2014
Změna č. 1 ÚP Chlumín
změny I_návrh_text část_24092014.doc (1 MB)
1_zcu_ZM1Chlumin.pdf (728 kB)
2_hlvyk_ZM1Chlumin.pdf (1 MB)
3_vps_ZM1Chlumin.pdf (352 kB)
4_koord_ZM1Chlumin.pdf (1 MB)
5_sirsivzt_ZM1Chlumin.pdf (3 MB)
6_zabory_ZM1Chlumin.pdf (426 kB)

 
26.9.2014 5.11.2014
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Chlumín
Vydal: MĚÚ Neratovice, úřad ÚP
26.9.2014 5.11.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost adresáta Tereza Stoklasová
Vydal: Obecní úřad Chlumín
25.9.2014 13.10.204
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
24.9.2014 13.10.204
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce 1.10.2014 23.9.2014 13.10.204
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Chlumín - přechod pro chodce" 22.9.2014 13.10.204
Výsledky voleb členů školské rady. 17.9.2014 13.10.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 15. listopadu 17.9.2014 31.10.2014
Oznámení - výsledky voleb členů školské rady Základní školy a mateřské školy Chlumín
Vydal: Obec Chlumín
17.9.2014 13.10.2014
Veřejná vyhláška - Korycanský potok, obnovení průtočného profilu
Vydal: MĚÚ Neratovice, odbor ŽP
15.9.2014 7.10.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
25.8.2014 13.10.204
Veřejná vyhláška - Korycanský potok, obnovení průtočného profilu
Vydal: MěÚ v Neratovicích, odbor ŽP
11.8.2014 27.8.2014
Dražební vyhláška elektronické dražby - usnesení 108 EX 06179/09, proti povinnému Pavlu Adamčíkovi
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město
6.8.2014 4.9.2014
Rozhodnutí o vyhlášení voleb členů školské rady 21.7.2014 17.9.2014
Veřejná vyhláška k rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a v k.ú. Úpor o části katastrálního území Chlumín a Libiš. 16.7.2014 6.8.2014
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Příloha
14.7.2014 14.8.2014
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011, na období 2014 – 2020
Příloha
14.7.2014 14.8.2014
Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky "Úpravy vytápění MŠ Chlumín"
Vydal: Obec Chlumín
4.7.2014 22.7.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období
27.6.2014 22.9.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Informace města Neratovice k registracím kandidátních listin
27.6.2014 22.9.2014
Zadávací dokumentace na stavební práce "Úpravy vytápění MŠ Chlumín"
Vydal: Obec Chlumín
19.6.2014 2.7.2014
Program jednání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumín dne 25.6.2014 od 19.00 hodin
Vydal: Obecní úřad Chlumín
17.6.2014 26.6.2014
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na restaurování morového sloupu v obci Chlumín. 6.6.2014 23.6.2014
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek - pozemek p.č.662/11 4.6.2014 23.6.2014
Oznámení ke zjišťování průběhu hranic obvodu komplexní pozemkové úpravy zpracovávané v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor 29.5.2014 16.6.2014
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 28.5.2014 17.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Výsledky voleb ve volebním okrsku – obec Chlumín
 
26.5.2014 17.6.2014
Zadávací dokumentace „Restaurování Morového sloupu v Chlumíně“
Vydal: Obec Chlumín
20.5.2014 6.6.2014
Dražební vyhláška číslo: N 9/2014 - veřejná dražba elektronická nedobrovolná
Vydal: Dražby.net s.r.o.
12.5.2014 22.7.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Oznámení o době a místě konání voleb 7.5.2014 26.5.2014
Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2014, hromadné předpisné seznamy zpřístupněné k nahlédnutí od 30.4. 2014 29.4.2014 4.6.2014
Informace obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost. 28.4.2014 20.5.2014
Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2013 23.4.2014 12.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Služba na obecním úřadě v neděli 8. května 2014 16.4.2014 12.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Informace o počtu a sídle voleb.okrsku 8.4.2014 26.5.2014
Program jednání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumín dne 9.4.2014 od 19.00 hodin
Vydal: Obecní úřad Chlumín
1.4.2014 9.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Zápis občana jiného členského státu EU do seznamu voličů
27.3.2014 14.4.2014
Nařízení Státní veterinární správy ohledně předjarního preventivního vyšetření včelstev. 26.3.2014 23.4.2014
Oznámení o uložení písemnosti pro pana Petra Trnobranského, nar. 1986
Vydal: Obecní úřad Chlumín
26.3.2014 14.4.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Vydal: Obec Chlumín
24.3.2014 9.4.2014
Dražební vyhláška č.j. 041 EX 246/07-238 proti povinným Gabriela Lišková a Jan Liška.
Vydal: Exekutorský úřad Sokolov, soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák
14.3.2014 24.4.2014
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2014 13.3.2014 1.4.2014
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2013
Závěrečný účet Svazku VKM.doc
Závěrečný účet Svazku VKM_Inv_zpráva.doc
Závěrečný účet Svazku VKM_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.doc
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
13.3.2014 1.4.2014
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře.
Vydal: Obec Chlumín
6.3.2014 24.3.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
5.3.2014 26.3.2014
Oznámení o uložení písemnosti pro Petra Trnobranského
Vydal: Obecní úřad Chlumín
26.2.2014 14.3.2014
Program jednání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumín dne 6.3.2014 od 19.00 hodin
Vydal: Obecní úřad Chlumín
25.2.2014 6.3.2014
Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú. Chlumín 17.2.2014 30.5.2014
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
 
17.2.2014 26.6.2014
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
 
17.2.2014 30.5.2014
Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře
Vydal: Obec Chlumín
27.1.2014 5.3.2014
Návrh opatření obecné povahy č. 2/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
Vydal: Obec Chlumín
27.1.2014 5.3.2014
Program jednání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumín dne 29.1.2014 od 19.00 hodin
Vydal: Obecní úřad Chlumín
21.1.2014 17.2.2014
Oznámení o uložení písemnosti pro Petra Trnobranského
Vydal: Obecní úřad Chlumín
20.1.2014 17.2.2014
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - závěr zjišťovacího řízení,
vydalo Ministerstvo životního prostředí
17.1.2014 25.2.2014
Závěr zjišťovacího řízení - Pokračování těžby štěrkopísku v pískovně Zálezlice, V. etapa
Přílohy - 15 listů, soubor PDF
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, č.j. 154325/2013/KUSK
30.12.2013 27.1.2014
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.