Soupis dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce Chlumín za rok 2017
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Sejmuto dne:
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
27.12.2017 15.1.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pro pana Karla Schallmanna (roč. 1966) 18.12.2017 5.1.2018
Oznámení o schválených dokumentech Svazku měst a obcí VKM. 15.12.2017 11.1.2019
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
14.12.2017 15.1.2018
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2018 12.12.2017 24.7.2018
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 21.12.2017 od 19,00 hod. 12.12.2017 22.12.2017
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 8.12.2017 1.3.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 8.12.2017 19.1.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 4.12.2017 5.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
28.11.2017 15.1.2018
Oznámení o uzavření smlouvy o dílo na akci s názvem „Kostel svaté Maří Magdaleny v Chlumíně – oprava krovu a střešního pláště“ 13.11.2017 5.12.2017
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 22.11.2017 od 19,00 hod. 13.11.2017 23.11.2017
Veřejná vyhláška_oznámení o možnosti převzít písemnost pro Karla Schallmanna. 7.11.2017 5.12.2017
Oznámení o ukončení veřejné zakázky s názvem „Kostel svaté Maří Magdaleny v Chlumíně – oprava krovu a střešního pláště“ 3.11.2017 5.12.2017
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu (oprava produktovodu) 14.11.2017 5.1.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 27.11.2017 13.11.2017 27.11.2017
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM 2018.pdf
Informace k návrhu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM 2018.doc
10.11.2017 15.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM.pdf
Informace k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM.pdf
10.11.2017 15.12.2017
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých.
Přiloha: seznam obcí
7.11.2017 8.12.2017
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 25.10.2017 9.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za obec Chlumín. 21.10.2017 14.11.2017
UZAVŘENÁ PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu „Kostel svaté Maří Magdaleny v Chlumíně – oprava krovu a střešního pláště“ 19.10.2017 3.11.2017
Veřejná vyhláška_oznámení o možnosti převzít písemnost pro Karla Schallmanna
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka v rámci správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
11.10.2017 6.11.2017
Výsledky voleb členů školské rady při organizaci Základní škola a mateřská škola Chlumín, příspěvková organizace. 6.10.2017 14.11.2017
Rozpočtové opatření č. 4 5.10.2017 19.1.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 (počet záznamů 4, poslední rozpočtové opatření č. 4) 5.10..2017 8.12.2017
Oznámení záměru KÚ SK v budoucnu bezúplatnně převést obci Chlumín část pozemku p.č. 712/2 z vlastnictví Středočeského kraje. 5.10.2017 14.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 5.10..2017 25.10.2017
Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost (Pro: Zdeňka Šmajdová, roč. 1978), Sp.zn.: OÚChl/05/2017/TP/ 27.9.2017 16.10.2017
Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost (Pro: Jaroslav Šmajda, roč. 1958), Sp.zn.: OÚChl/03/2017/TP/ 27.9.2017 29.9.2017
Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost (Pro: Zdeňka Šmajdová, roč. 1954), Sp.zn.: OÚChl/04/2017/TP/ 27.9.2017 27.9.2017
Oznámení o uzavření smlouvy o dílo na akci „Přístavba Požární zbrojnice č.p. 186 na p.č. 82/3 v k.ú. Chlumín“ 22.9.2017 7.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise. 21.9.2017 25.10.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu v obci Chlumín
 
20.9.2017 6.10.2017
MZE, VV - Návrh opatření obecné povahy, zastavení těžby dřevin smrk, borovice
(Ministerstvo zemědělství čj. 55197/2017-MZE-16212)
19.9.2017 7.11.2017
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.  18.9.2017 8.12.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2017, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
 
13.9.2017 11.4.2018
Rozpočtové opatření č. 3 13.9.2017 19.1.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 (počet záznamů 3, poslední rozpočtové opatření č. 3) 13.9.2017 5.10.2017
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 20.9.2017 od 19,00 hod. 8.9.2017 21.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků. 5.9.2017 25.10.2017
UZAVŘENÁ PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE předmětu zakázky: „Přístavba Požární zbrojnice č.p.186 na p.č. 82/3 v k.ú.Chlumín“
 
17.8.2017 20.9.2017
Informace OÚ o poskytnutí informace na žádost_Čj OÚChl_382_2017 17.8.2017 13.9.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravvy provozu 16.8.2017 1.9.2017
Stavební povolení Chodník podé l s ilnice č. III/24216 včetně zpevnění vjezdů na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu 9.8.2017 25.8.2017
Informace o poskytnutí informace dle zák 106_Čj OÚChl_369_2017.
Žádost - CODES CZ s.r.o._dotazník_07082017.
7.8.2017 13.9.2017
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 14.8.2017 od 19,00 hod. 3.8.2017 15.8.2017
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek -  pozemek p.č. st. 287 a pozemek p.č. 656/5
Příloha záměru 328_2017
27.7.2017 14.8.2017
Informace o poskytnutí informace dle zák 106_Čj OÚChl_335_2017 (odpověď) 21.7.2017 16.8.2017
Zpráva o otvírání obálek , posouzení a hodnocení nabídek uchazečů „ Přístavba Požární zbrojnice č.p.186 na p.č.82/3 v k.ú, Chlumín “ 21.7.2017 16.8.2017
Informace o zveřejnění závěrečného účtu obce Chlumín za rok 2016 12.7.2017 29.6.2018
Závěrečný účet 2016 schválený.pdf
Příloha č.1 k závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
Příloha č.2 závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
12.7.2017 29.6.2018
Rozpočtové opatření č. 2 12.7.2017 19.1.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 12.7.2017 13.9.2017
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení stavebního řízení „Chodník podél silnice č. III/24216 včetně zpevnění vjezdů na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu“ 12.7.2017 3.8.2017
Poskytnutí informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., žádost + odpověď
(Čj.: OÚChl-305/2017)
10.7.2017 3.8.2017
ROZHODNUTÍ o vyhlášení voleb členů školské rady 27.6.2017 5.10.2017
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu "Přístavba Požární zbrojnice č.p. 186 na p.č.82/3 v k.ú. Chlumín"     21.6.2017 11.7.2017
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 28.6.2017 od 19,00 hod. 20.6.2017 29.6.2017
Veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby – chodník podél silnice č. III/24216 včetně zpevnění vjezdů na pozemky ul. Ke Hřbitovu, Chlumín 12.6.2017 28.6.2017
Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek – pozemek p.č. 540/46 za 556/7
Záměr 270_2017_příloha 1
Záměr 270_2017_příloha 2
12.6.2017 28.6.2017
Návrh Závěrečného účtu Obce Chlumín za hospodaření v roce 2016
Příloha č.1 k záv. účtu Chlumín_2016.
Příloha č.2 záv. účtu Chlumín_2016.
6.6.2017 29.6.2017
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 22.5.2017 27.7.2017
Oznámení o záměru obce pronajmout část obecního pozemku p.č. 662/2
Příloha záměru obce Chlumín pronajmout.pdf
22.5.2017 28.6.2017
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek – pozemek p.č. 650/3, 650/8 a 650/22
Příloha záměru obce Chlumín-pozemky u rybníka.pdf
22.5.2017 21.6.2017
Rozpočtové opatření č.1   15.5.2017 19.1.2018
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017 16.1.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017 16.1.2019
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření - rozpočtové opatření č.1. 15.5.2017 12.7.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017",
vydal FÚ pro Středočeský kraj,
3.5.2017 29.6.2017
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení ÚŘ o umístění stavby "Chodník podél silnice č. III/24216" 3.5.2017 22.5.2017

Zápis do MŠ v Chlumíně se koná 3. května 2017 v budově MŠ.
26.4.2017 4.5.2017
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 26.4.2017 od 19,00 hod. 18.4.2017 27.4.2017
Informace obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost 10.4.2017 22.5.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na roky 2018-2020 5.4.2017 27.4.2017
Oznámení místa zveřejnění dokumentů Svazku měst a obcí VKM 22.3.2017 16.5.2018
Oznámení místa zveřejnění dokumentů Svazku měst a obcí VKM 15.3.2017 22.3.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 14.3.2017 19.1.2018
Schválený rozpočet obce Chlumín na rok 2017 14.3.2017 19.1.2018
Informace obecního úřadu Chlumín o poskytnutí informace na žádost 8.3.2017 10.4.2017
Rozpočet Svazku měst a obcí VKM na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu na rok 2018 a 2019 Svazku měst a obcí VKM 7.3.2017 3.5.2017
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2016 7.3.2017 10.4.2017
Účetní závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2016, včetně příloh 7.3.2017 10.4.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.2.2017, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
23.2.2017 13.9.2017
Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem aviární influenzy pro období jaro 2017 23.2.2017 3.5.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost adresátovi: Karel Schallmann, usnesení o zastavení řízení 22.2.2017 14.3.2017
Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 21.2.2017 3.5.2017
MŽP,č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 - Veřejná vyhláška - OOP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.

Opatření obecné povahy
13.2.2017 1.3.2017
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 15.2.2017 od 19,00 hod. 6.2.2017 16.2.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 30.1.2017 15.2.2017
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na silnici II/101 a II/522 v katastrálním území a obci Chlumín. 27.1.2017 7.3.2017
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek
Příloha záměru obce
21.12.2016 31.1.2017
Návrh rozpočtu svazku měst a obcí VKM na rok 2017 16.12.2016 2.1.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
 
22.9.2016 23.2.2017
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.