Soupis dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce Chlumín za rok 2018
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost pro pana Petra Hovorku. 20.12.2018 11.1.2019
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 17.12.2018.  7.12.2018 18.12.2018
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM 2.12.2018 11.1.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2020-2021 2.12.2018 11.1.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na roky 2020 – 2022. 30.11.2018 16.1.2019
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018 30.11.2018 22.3.2019
Návrh rozpočtu obce Chlumín na rok 2019 30.11.2018 16.1.2019
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2018 (poslední rozpočtové opatření č. 6) 30.11.2018 16.1.2019
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Chlumín 31.10.2018 22.10.2018 1.11.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2018 (poslední rozpočtové opatření č. 5) 18.10.2018 30.11.2018
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018 18.10.2018 22.3.2019
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2018, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
8.10.2018 22.3.2019
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Chlumín. 6.10.2018 20.12.2018
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci - silnice č. III/24216, p.č. 712/2, k.ú. Chlumín (651842) v rámci akce: „Oprava povrchu silnice č. III/24216“ v k.ú. Chlumín (651842)  4.10.2018 3.12.2018
N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVUJE MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU na silnici č. II/101 v obci Chlumín 24.9.2018 18.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO Chlumín. 20.9.2018 8.10.2018
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 19.9.2018.  11.9.2018 8.10.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 10.9.2018 22.3.2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise. 10.9.2018 8.10.2018
Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018 5.9.2018 22.3.2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4

5.9.2018 18.10.2018
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 4.9.2018 20.12.2018
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
15.8.2018 8.10.2018
Řád veřejného pohřebiště v obci Chlumín. 14.8.2018 8.10.2018
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 8.8.2018.  31.7.2018 9.8.2018
Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018
 
25.7.2018 22.3.2019
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2018 - oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 3/2018
 
25.7.2018 5.9.2018
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., čj 370 16.7.2018 4.9.2018
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídky „Oprava MK 9c “U bytovek“ v Chlumíně“ 16.7.2018 4.9.2018
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace k volebnímu obvodu v obci Chlumín
13.7.2018 8.10.2018
UZAVŘENÁ VÝZVA na stavební práce - "Oprava MK 9c "U bytovek" v obci Chlumín" 26.6.2018 11.7.2018
Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí. 22.6.2018 8.10.2018
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 28.6.2018.  20.6.2018 29.6.2018
Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018 14.6.2018 22.3.2019
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2018 - oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 2/2018 14.6.2018 25.7.2018
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Chlumín. 11.6.2018 17.7.2018
Pozvánka na veřejné ukončení realizace projektu "Přístavba požární zbrojnice" 29.6.2018. 8.6.2018 1.7.2018
Návrh závěrečného účtu obce Chlumín za hospodaření v roce 2017
Příloha č. I.
Příloha č. II. - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
8.6.2018 29.6.2018
Informace poskytnuté dle zákona č. 106/2000 Sb. 1.6.2018 20.6.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 25.6.2018 5.9.2018
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022. 23.5.2018 18.10.2018
 Zpráva o otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů – akce „Kostel svaté Maří Magdaleny v Chlumíně – oprava exteriéru věže“ 22.5.2018 8.6.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na silnici č. II/101 v obci Chlumín. 18.5.2018 22.3.2019
Zpráva komise o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Chodník podél silnice č. III/24216 vč. zpevnění vjezdu na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu". 18.5.2018 8.6.2018
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017 16.1.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017 16.1.2019
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 21.5.2018.  11.5.2018 22.5.2018
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu „Kostel svaté Maří Magdaleny v Chlumíně - oprava exteriéru věže “ 7.5.2018 19.5.2018
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2017 3.5.2018 4.7.2018
Zavřená výzva na stavební práce „Chodník podél silnice č. III/24216 včetně zpevnění vjezdů na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu
Zadávací dokumentace_textová část_Chodník a vjezdy v ulici Ke hřbitovu
26.4.2018 16.5.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf 25.4.2018 8.6.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.2.2018, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
11.4.2018 8.10.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 11.4.2018 8.6.2018
Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. DSO Svazek měst a obcí VKM za rok 2017
21.3.2018 16.5.2018
Závěrka Svazku měst a obcí VKM za rok 2017 21.3.2018 16.5.2018
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího místa ředitele / ředitelky Základní školy a mateřské školy Chlumín, příspěvkové organizace. 7.3.2018 3.5.2018
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek (část pozemku p.č. 108/2) 7.3.2018 29.3.2018
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chlumín na rok 2018 1.3.2018 22.3.2019
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2018 1.3.2018 14.6.2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 27.2.2018 21.3.2018
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 19.2.2018.  9.2.2018 20.2.2018
Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 30.1.2018 01.3.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 (poslední rozp.opatření č. 7) 30.1.2018 1.3.2018
Výsledky II. kola Volby prezidenta ČR 2018 konané 26. a 27.1.2018 za obec Chlumín. 29.1.2018 1.3.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Chlumín pro rok 2018. 19.1.2018 16.1.2019
Schválený rozpočet obce Chlumí pro rok 2018. 19.1.2018 16.1.2019
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 19.1.2018 1.3.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 19.1.2018 30.1.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky 15.1.2018 29.1.2018
Aukční vyhláška - Název předmětu aukce: Rodinný dům v obci Chlumín, okr. Mělník 5.1.2018 9.2.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
27.12.2017 15.1.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pro pana Karla Schallmanna (roč. 1966) 18.12.2017 5.1.2018
Oznámení o schválených dokumentech Svazku měst a obcí VKM. 15.12.2017 11.1.2019
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
14.12.2017 15.1.2018
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 8.12.2017 1.3.2018
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2018 12.12.2017 24.7.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 8.12.2017 19.1.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 4.12.2017 5.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
28.11.2017 15.1.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2017, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
 
13.9.2017 11.4.2018
Informace o zveřejnění závěrečného účtu obce Chlumín za rok 2016 12.7.2017 29.6.2018
Závěrečný účet 2016 schválený.pdf
Příloha č.1 k závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
Příloha č.2 závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
12.7.2017 29.6.2018
Oznámení místa zveřejnění dokumentů Svazku měst a obcí VKM 22.3.2017 16.5.2018
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.