Veřejné zakázky
 
Datum zveřejnění

Zakázka

Uzavírka přihlášek
7.5.2018 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu „Kostel svaté Maří Magdaleny v Chlumíně - oprava exteriéru věže “ UKONČENA

 

26.4.2018 Zpráva komise o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Chodník podél silnice č. III/24216 vč. zpevnění vjezdu na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu".

Zavřená výzva na stavební práce „Chodník podél silnice č. III/24216 včetně zpevnění vjezdů na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu
Zadávací dokumentace_textová část_Chodník a vjezdy v ulici Ke hřbitovu

 
UKONČENA

 

21.6.2017 Zpráva o otvírání obálek , posouzení a hodnocení nabídek uchazečů „ Přístavba Požární zbrojnice č.p.186 na p.č.82/3 v k.ú, Chlumín “

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu "Přístavba Požární zbrojnice č.p. 186 na p.č.82/3 v k.ú. Chlumín"    

Oznámení o uzavření smlouvy o dílo na akci „Přístavba Požární zbrojnice č.p. 186 na p.č. 82/3 v k.ú. Chlumín“
 

UKONČENA

 

27.9.2016

 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Mechanické odstranění holubího trusu a dezinfekce kostela sv. Máří Magdaleny v Chlumíně“

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku služeb malého rozsahu na akci „Mechanické odstranění holubího trusu a dezinfekce kostela sv. Maří Magdaleny v Chlumíně.“

 

UKONČENA
16.7.2016

Uzavřená výzva na realizaci akce „Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2. etapa – herní prvky“

UKONČENA

 

4.7.2016

Oznámení o vyhlášení výzvy k veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu se střední hodnotou s názvem „Oprava hřbitovní zdi a kapličky Chlumín“

UKONČENA

 

27.6.2016

Sdělení o výzvě na realizaci akce „Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2. etapa – herní prvky“

UKONČENA

 

24.7.2015 Výzva k podání nabídky na otevřenou veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova komunikace místní části Chlumín - U rybníka. UKONČENA

 

9.7.2015 20.7.2015 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Sportovní hřiště ZŠ Chlumín"

Výzva k podání nabídky na uzavřenou veřejnou zakázku malého rozsahu "Sportovní hřiště ZŠ Chlumín".
UKONČENA
29.5.2015 10.6.2015 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Restaurování Morového sloupu v Chlumíně, 2. etapa"

Výzva k podání nabídky na uavřenou veřejnou zakázku "Restaurování morového sloupu 2. etapa v Chlumíně"
UKONČENA
 
4.7.2014 Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky "Úpravy vytápění MŠ Chlumín" UKONČENA
 
19.6.2014 Zadávací dokumentace na stavební práce "Úpravy vytápění MŠ Chlumín" ZRUŠENA
26.4.2012 28.6.2012 Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku stavebních prací malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy MŠ Chlumín"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  - na stavební práce zadávanou mimo režim zákona "Stavební úpravy MŠ Chlumín" v souladu s ustanovením zákona č. 55/2012 Sb. (novela zákona č. 137/2006 Sb.), o veřejných zakázkách.
Termín pro podání nabídky je do 21.5.2012 do 12.00 hodin.
 
UKONČENA
21.5.2012 do 12.00 hodin.
23.3.2012  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Revitalizace místní části obce U ústavu v Chlumíně
Termín pro podání nabídky je 30.3.2012 do 12.00 hodin.

 
UKONČENA
30.3.2011
do 12,00 hodin.
4.8.2011 Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikacek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Chlumín - rekonstrukce ulice "U Ústavu"
Lhůta pro podání nabídek:18.8.2011 do 12,00 hodin.

Upřesnění údajů dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Chlumín - rekonstrukce ulice "U Ústavu"
 

UKONČENA
18.08.2011
do 12,00 hodin.
 
22.3.2011 "Škola Chlumín - stavební úpravy".
Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce na stavební práce dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění týkající se akce.
 
Druh veřejné zakázky: zjednodušená podlimitní veřejná zakázka na stavební práce.
UKONČENA
18.04.2011
do 12.00 hod.
     
 

ADRESA PROFILU ZADAVATELE
:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236853