Svazek měst a obcí VKM
Obec Chlumín je členem Svazku měst a obcí VKM.