Výbory a komise
 
Výbory zastupitelstva obce:
Finanční výbor předseda Tomáš Petržilka
členové RSDr. Václav Pokorný
Mgr. Radka Franková
 
Kontrolní výbor předsedkyně Ludmila Hokešová
členové Ladislav Dlouhý
Radek Douša
Komise rady obce: Komise zatím obec Chlumín nemá.