Výbory a komise
 
Výbory zastupitelstva obce:
Finanční výbor předseda Josef Buřil
členové Miroslav Priatka
Tomáš Petržilka
Kontrolní výbor předsedkyně Ludmila Hokešová
členové Josef Kokoška
Radek Douša
   
Komise rady obce: Komise zatím obec Chlumín nemá.