Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chlumín
 
 

Místní zastupitelstvo rozhodlo na svém veřejném zasedání konaném dne 22.3. 2006, že na úředních deskách nebudou zveřejňovány zápisy z jednání zastupitelstva obce Chlumín.
(Směrnice starosty 1/06 )

 
 

Požadované informace z jednání zastupitelstva
jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Chlumín.

 
 
 
 
 
 
 
 Související dokumenty