Zastupitelstvo obce Chlumín
 
Složení zastupitelstva obce Chlumín na volební období 2018 - 2022
 
Miroslav Priatka – starosta obce
Ing. Blanka Kroupová – místostarostka


RSDr. Václav Pokorný - člen
Tomáš Petržilka – člen
Ludmila Hokešová – člen
Mgr. Radka Franková - člen
Radek Douša - člen
 
 
Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta: Miroslav Priatka
starosta@chlumin.cz
Místostarosta: Ing. Blanka Kroupová
mistostarosta@chlumin.cz
Výbory zastupitelstva obce:
Finanční výbor předseda Tomáš Petržilka
členové RSDr. Václav Pokorný
Mgr. Radka Franková
 
Kontrolní výbor předsedkyně Ludmila Hokešová
členové Ladislav Dlouhý
Radek Douša
Komise rady obce: Komise zatím obec Chlumín nemá.
 
 
 Související dokumenty