Zastupitelstvo obce Chlumín
 
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
Členové zastupitelstva obce Chlumín:
RSDr. Václav Pokorný - starosta obce
Ludmila Hokešová - zastupitelka obce
Otakar Štický - místostarosta obce
Tomáš Petržilka - zastupitel obce
Josef Buřil - zastupitel obce
Miroslav Priatka - zastupitel obce
Josef Kokoška - zastupitel obce
 
 
Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta: RSDr. Václav Pokorný
Místostarosta: Otakar Štický
Výbory zastupitelstva obce:
Finanční výbor předseda Josef Buřil
členové Miroslav Priatka
Tomáš Petržilka
Kontrolní výbor předsedkyně Ludmila Hokešová
členové Josef Kokoška
Radek Douša
Komise rady obce: Komise zatím obec Chlumín nemá.
 
 
 Související dokumenty