Závěrečný účet obce
 
Dokument: Zveřejněno
dne:
Závěrečný účet obce za rok 2017
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Příloha č.1 - Informace Obce Chlumín o vykonaných kontrolách v organizaci
Základní škola a mateřská škola Chlumín, příspěvková organizace

 
24.7.2018
Návrh závěrečného účtu obce Chlumín za hospodaření v roce 2017
Příloha č. I.
Příloha č. II. - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
8.6.2018
Závěrečný účet 2016 schválený.pdf
Příloha č.1 k závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
Příloha č.2 závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf

Informace o zveřejnění závěrečného účtu obce Chlumín za rok 2016
 
12.7.2017

 

 
 
 
 Povinné info dle z. 106/1999
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Identifikační číslo organizace
 7. Daňové identifikační číslo
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Životní situace
14. Přehled předpisů
15. Úhrady za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva
 
 Obsah položky
Obecní úřad sestavuje návrh rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech v České republice a předkládá jej ke schválení Zastupitelstvu obce Chlumín. Sleduje hospodaření a sestavuje závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok.