Historie znaku obce
 
Historie znaku
Na stříbrném štítě je červená, stříbrně spárovaná kvádrová hradební zeď o devíti stínkách s otevřenou branou se stříbrnými vraty a s ocelovou vytaženou mříží. Nad branou stojí rovněž červená, stříbrně spárovaná věž se dvěma dvojicemi obdélných oken nad sebou, s třemi stínkami cimbuří a s modrou špičatou střechou. Po stranách věže jsou dva modré štítky s červeným břevnem. 

Kdy městečko získalo znak, není známo, zdá se však, že se vyvinul z pečetního znamení. 
V literatuře se znak popisuje jako modrý štít se stříbrnou hradbou s věží a dvěma štítky s babenberským břevnem (stříbrným na červeném štítku). 
Co se týče barev - existuje jediný doklad znaku v barvách a to z r. 1843, malovaný chlumínským farářem Leopoldem Jelínkem v "Liber memorabilium ecclesiae Klominensis II". 

Kombinace barev modré a červené na štítkách na malbě znaku v Chlumíně odporuje sice heraldické zásadě o barvě a kovu, ale u některých znaků měst se nedodržovala, a proto není uvedená kombinace vyloučena.

Znak obce Chlumín malovaný na dřevě na obecním úřadě
Znak obce Chlumín malovaný
na dřevě na obecním úřadě
 
Nový znak obce z roku 2007
 
Znak obce Chlumín
dle návrhu
heraldické kanceláře "Dauphin"
Vlajka  obce Chlumín
dle návrhu
heraldické kanceláře "Dauphin"
Vlajka  obce Chlumín
se znakem obce
 
Udělený symbol obce Chlumín odpovídá následujícímu popisu:
Znak:
V modrém štítě stříbrná kvádrovaná hrad ba s prázdnou branou s vytaženou černou mříží a otevřenými stříbrnými vraty na černých závěsech. Nad branou vyniká stříbrná věž s černým oknem, s cimbuřím a červenou stanovou střechou se zlatou makovicí. Po stranách věže dva červené štítky se stříbrným břevnem.

Vlajka:
List tvoří sedm vodorovných pruhů, modrý, bílý, červený, bílý, červený, bílý a modrý, v poměru 4:4:1:2:1:4:4. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
 
Návrhy znaku a vlajky vybralo zastupitelstvo obce podle návrhu pana Stanislava Kasíka - heraldická kancelář "Dauphin" Roudnice nad Labem.